İçeriklerden haberdar olmak, yorum yapmak ve diğer tüm özellikler için oturum açın.

Nebîler ve Şâhidler Getirilir | Zümer Sûresi 67-75

1456 görüntlenme
bir yıl önce
illiyyuntv
Paylaş

Buhârî ile Müslim, Sahihlerinde, Ebû Hureyre hadisi olarak Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den şöyle rivâyet etmişlerdir:

Allahu subhânehû teâlâ kıyâmet gününde yeri kabzasına alır, göğü de sağ eli ile dürer.

Sonra da: ‘Kral benim (Ene’l-melik)! Yeryüzünün kralları nerede (Eyne mulûku’l-ard)?’ diye sorar.’

Müslim - el-Buhârî, et-Tefsîr-ez-Zumer/ 2